Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

Termin
28 stycznia 2021 roku, od godz. 17:55

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w Virtual Meeting uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne.
 

Certyfikaty
Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu Virtual Meeting na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na webinar. Istnieje możliwość samodzielnego wydruku* certyfikatu po Virtual Meeting za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji — szczegóły poniżej.

Wydruk certyfikatu
1.    W celu wydrukowania certyfikatu proszę zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając zakładkę Rejestracja.
2.    Z menu znajdującego się po lewej stronie proszę wybrać Wydruk certyfikatu.
3.    Proszę wybrać Pobierz certyfikat.
4.    Wygenerowany certyfikat pojawi się w nowym oknie.
5.    Certyfikat jest gotowy do wydruku.

*Dotyczy osób, które samodzielnie zarejestrowały się w systemie (posiadają dane logowania do systemu rejestracji na Virtual Meeting).

Nota prawna

Virtual Meeting jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).