Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

Termin
24 listopada 2021 roku, od godz. 17.55

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w Virtual Meeting uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne.
 

Certyfikaty
Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu Virtual Meeting na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na webinar. Istnieje możliwość samodzielnego wydruku* certyfikatu po Virtual Meeting za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji — szczegóły poniżej.

Wydruk certyfikatu
1.    W celu wydrukowania certyfikatu proszę zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając zakładkę Rejestracja.
2.    Z menu znajdującego się po lewej stronie proszę wybrać Wydruk certyfikatu.
3.    Proszę wybrać Pobierz certyfikat.
4.    Wygenerowany certyfikat pojawi się w nowym oknie.
5.    Certyfikat jest gotowy do wydruku.

*Dotyczy osób, które samodzielnie zarejestrowały się w systemie (posiadają dane logowania do systemu rejestracji na Virtual Meeting).

Nota prawna

Virtual Meeting jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).